České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů

Název: České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů
Variantní název:
  • Böhmische Klöster des 10.–13. Jh. im Lichte archäologischer Grabungen
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 337-345
Rozsah
337-345
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.