Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty)

Název: Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty)
Variantní název
Fortsetzung der Grabung in Konůvky
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 347-354
Rozsah
347-354
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Boháč, Z., 1973: K některým aspektům středověkého osídlení v našich zemích. Historická geografie, 10, s. 157.

[2] Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Brno 1856.

[3] Šaurová, D., 1971: Výzkum motty v Konůvkách na Slavkovsku. Přehled výzkumů AÚ ČSAV. Brno. s. 113-115.

[4] Šaurová, D., 1975: Zpráva o IV. celostátním semináři o středověké keramice v Opavě. Zprávy Čs. spol. archeol. při ČSAV, 17, s. 37-41.

[5] Šaurová, D., 1975: Nové poznatky ze zaniklé středověké vesnice Konůvky. Sborník Zaniklé střed, vesnice ve světle archeol. výzkumů. Slovácké museum, Uherské Hradiště, s. 134-136.

[6] Vrána, J., 1947: Paměti obce Rašovic u Slavkova. Bučovice.

[7] Vrbas, J., 1898: Dějiny městečka Ždánic. Ždánice, s. 14.

[8] Winter, Z., 1906: Dějiny obchodu a řemesel v Čechách. Praha,