Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova

Variantní název
Die Ergebnisse der Grabungsarbeiten auf der Burg Brumov (Vorbericht}
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 141-147
Rozsah
141-147
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] P. Balcárek, Prameny k dějinám Brumovska ve fondu "Velkostatek Brumov I" (F 17), Zprávy OMG, Gottwaldov 1975, s. 28-33.

[2] V. Cekota – L. Hosák, Dějiny Slavičína, 1956, s. 21-23.

[3] L. Hosák, Historický místopis země moravsko-slezské – IV. Hradišťský kraj, Brno 1938.

[4] L. Hosák, Panství brumovské do válek husitských, Naše Valašsko VIII, 1943, s. 60 až 63.

[5] L. Hosák, Husitské období v dějinách gottwaldovského kraje I, Gottwaldov 1955 (Zprávy KM Gottwaldov), s. 8.

[6] F. A. Heber, Mährens Burgen und Sagen, Prag-Mechan 1848.

[7] F. V. Peřinka, Vlastivěda moravská (Valašskokloboucký okres), Brno 1906.

[8] V. Pinkava, Hrady, zámky a tvrze moravské, Brno 1927.

[9] Z. Pokluda, Zlín a zlínské panství v období kolonizace, Zprávy OMG, Gottwaldov 1975, s. 11-19.

[10] Husitská kronika Vavřince z Březové, Praha 1954.

[11] F. S. Pluskal, Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě, 1926.

[12] A. Prokop, Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung, Wien 1904.

[13] K. Svoboda, Hrad Brumov - jeho stavební vývoj a význam v dějinách naší hradní architektury, Naše Valašsko XI, 1948, s. 114-124.

[14] J. Šebánek, Vizovická listina Smila ze Střílek jako historický pramen především k otázce osídlení na Valašsku, Valašsko 1959-1961, s. 29-39.

[15] J. Válek, Starší kolonizace Valašska, ČMMZ, Brno 1908, s. 116.