Archaeologia historica 1979, roč. 4, č. [1]

Obrázek
Rok
1979
hidden section Úvod
Page Title
5-7 Úvod Nekuda, Vladimír | pdficon
1 Záchranné výzkumy na stavbách socialismu
Page Title
7-19 Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech Kašička, František | pdficon
21-31 Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město Richterová, Julie | pdficon
33-41 Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
43-54 Dominikánský klášter v Berouně (předběžná zpráva o výzkumu) Sommer, Petr | pdficon
55-72 Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.—16. století v letech 1970—1978 Měřínský, Zdeněk | pdficon
73-76 Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště Snášil, Robert | pdficon
77-82 Problémy archeologického bádania na Dunajskom vodnom diele Hanuliak, Milan | pdficon
83-92 Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš Tóthová, Štefánia | pdficon
2 Výzkum hradů a hrádků
Page Title
95-103 K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
105-112 Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973—1978) Durdík, Tomáš | pdficon
113-117 Chrám sv. Jiří a gotický špýchar hradu Bechyně Muk, Jan | pdficon
119-128 Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ Špaček, Jaroslav | pdficon
129-140 Archeologické nálezy z hradu Templštejnu – železné předměty Kouřil, Pavel | pdficon
141-147 Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova Kohoutek, Jiří | pdficon
149-171 Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove Slivka, Michal | pdficon
3 Výzkum vesnických sídlišť a osídlení
Page Title
175-191 Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce Škabrada, Jiří | pdficon
193-209 K výzkumu předměstských osad Prahy 12.-15. století – Vysočan a Kobylis Huml, Václav | pdficon
211-220 Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr.Plzeň-sever Durdík, Tomáš | pdficon
221-234 Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav | pdficon
235-248 Zaniklé části plužin soudobých osad na Drahanské vrchovině Černý, Ervín | pdficon
251-255 Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě Velímský, Tomáš | pdficon
4 Zprávy o výzkumech a ostatní referáty
Page Title
257-265 Počátky hrnčířství v České Lípě Gabriel, František | pdficon
267-271 Výzkum středověké studny v Chebu Šebesta, Pavel | pdficon
273-281 K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích — okr. Břeclav Unger, Josef | pdficon
283-285 Nález středověkého dutého skla z Přibic – okr. Břeclav Himmelová, Zdenka | pdficon
287-294 Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada – castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě Novotný, Boris | pdficon
295-302 Středověké podkovy ze zaniklé středověké osady Konůvky Šaurová, Dagmar | pdficon
303-309 Geologické a pedologické poměry na archeologické lokalitě hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okr. Brno-venkov Pelíšek, Josef | pdficon
311-317 Pedologické a geologické poměry na archeologické lokalitě Olomouc-Barvířská ulice Pelíšek, Josef | pdficon
319-322 Archeologický výzkum v městě Plzni Frýda, František | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
323 Seznam autorů | pdficon