[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1979
Ročník: 4
Číslo: [1]
hidden section Úvod
Title Document
Úvod | 5–7
Nekuda, Vladimír
PDF
1 Záchranné výzkumy na stavbách socialismu
Title Document
Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech | 7–19
Kašička, František
PDF
Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město | 21–31
Richterová, Julie
PDF
Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském | 33–41
Dragoun, Zdeněk
PDF
Dominikánský klášter v Berouně (předběžná zpráva o výzkumu) | 43–54
Sommer, Petr
PDF
Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.—16. století v letech 1970—1978 | 55–72
Měřínský, Zdeněk
PDF
Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště | 73–76
Snášil, Robert
PDF
Problémy archeologického bádania na Dunajskom vodnom diele | 77–82
Hanuliak, Milan
PDF
Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš | 83–92
Tóthová, Štefánia
PDF
2 Výzkum hradů a hrádků
Title Document
K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě | 95–103
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973—1978) | 105–112
Durdík, Tomáš
PDF
Chrám sv. Jiří a gotický špýchar hradu Bechyně | 113–117
Muk, Jan
PDF
Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ | 119–128
Špaček, Jaroslav
PDF
Archeologické nálezy z hradu Templštejnu – železné předměty | 129–140
Kouřil, Pavel
PDF
Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova | 141–147
Kohoutek, Jiří
PDF
Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove | 149–171
Slivka, Michal
PDF
3 Výzkum vesnických sídlišť a osídlení
Title Document
Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce | 175–191
Škabrada, Jiří
PDF
K výzkumu předměstských osad Prahy 12.-15. století – Vysočan a Kobylis | 193–209
Huml, Václav
PDF
Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr.Plzeň-sever | 211–220
Durdík, Tomáš
PDF
Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou | 221–234
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav
PDF
Zaniklé části plužin soudobých osad na Drahanské vrchovině | 235–248
Černý, Ervín
PDF
Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě | 251–255
Velímský, Tomáš
PDF
4 Zprávy o výzkumech a ostatní referáty
Title Document
Počátky hrnčířství v České Lípě | 257–265
Gabriel, František
PDF
Výzkum středověké studny v Chebu | 267–271
Šebesta, Pavel
PDF
K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích — okr. Břeclav | 273–281
Unger, Josef
PDF
Nález středověkého dutého skla z Přibic – okr. Břeclav | 283–285
Himmelová, Zdenka
PDF
Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada – castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě | 287–294
Novotný, Boris
PDF
Středověké podkovy ze zaniklé středověké osady Konůvky | 295–302
Šaurová, Dagmar
PDF
Geologické a pedologické poměry na archeologické lokalitě hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okr. Brno-venkov | 303–309
Pelíšek, Josef
PDF
Pedologické a geologické poměry na archeologické lokalitě Olomouc-Barvířská ulice | 311–317
Pelíšek, Josef
PDF
Archeologický výzkum v městě Plzni | 319–322
Frýda, František
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 323
PDF