K výzkumu předměstských osad Prahy 12.-15. století – Vysočan a Kobylis

Variantní název
Zur archäologischen Erforschung der Prager Vorstadtgemeinden Vysočany und Kobylisy (12.—15. Jahrhundert)
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 193-209
Rozsah
193-209
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Havel, J., 1977: Kobylisy – hrob kultury zvoncových pohárů, Výzkumy v Čechách 1974, AÚ Praha 1977, s. 176.

[2] Huml, V., 1977a: Nálezová zpráva o výzkumu v Praze 9, Vysočanech, náměstí Lidových milicí, Archeol. odd. MMP.

[3] Huml, V., 1977b: Nálezová zpráva o výzkumu v Praze 9, Vysočanech, ul. E. Klímy, Archeol. odd. MMP.

[4] Huml, V., 1977c: Kobylisy, Výzkumy v Čechách, 1974, AÚ Praha 1977, 177.

[5] Huml, V., 1979: Mladohradištní sídliště z náměstí Lidových milicí v Praze 9, Vysočanech, AR (v tisku).

[6] Líbal, D. – Ječný, H., b. 1.: Kobylisy a Vysočany, Kartogram stavebního vývoje obci na území hlavního města Prahy a jejího okolí, ÚNV Praha č. 1097/VII/3.

[7] Pavlů, I., 1971: Pražská keramika 12. a 13. století, Praehistorica IV, Praha.

[8] Profous, A. – Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách IV, Praha.

[9] Smetánka, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. stol., PA LIX, 2, 543-578.

[10] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 2, 463-486.

[11] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA LXIX, 1, 171-238.