Nález středověkého dutého skla z Přibic – okr. Břeclav

Variantní název
Ein Fund mittelalterlichen Hohlglases aus Přibice (Bez. Břeclav)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 4, č. [1], s. 283-285
Rozsah
283-285
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bremen, W., 1964: Die alten Glasgemälde und Hohlgläser der Sammlung Bremen in Krefeld, Katalog, Köln.

[2] Gyürky, K. H., 1971: Glasfunde aus dem 13. u. 14. Jahrhundert im mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda, Acta archaeologica Academiae scientiarum Hung. XXIII.

[3] Hejdová, D. – Nechvátal, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách – soubor z Plzně, Solní ul., PA LVIII, 2.

[4] Lehečková, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory, PA LXVI, 2.

[5] Novotný, B. – Karel, B. – Dušek, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy. Vlastivědný věstník moravský XXX.