Nález středověkého dutého skla z Přibic – okr. Břeclav

Title: Nález středověkého dutého skla z Přibic – okr. Břeclav
Variant title
Ein Fund mittelalterlichen Hohlglases aus Přibice (Bez. Břeclav)
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 283-285
Extent
283-285
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bremen, W., 1964: Die alten Glasgemälde und Hohlgläser der Sammlung Bremen in Krefeld, Katalog, Köln.

[2] Gyürky, K. H., 1971: Glasfunde aus dem 13. u. 14. Jahrhundert im mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda, Acta archaeologica Academiae scientiarum Hung. XXIII.

[3] Hejdová, D. – Nechvátal, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách – soubor z Plzně, Solní ul., PA LVIII, 2.

[4] Lehečková, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory, PA LXVI, 2.

[5] Novotný, B. – Karel, B. – Dušek, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy. Vlastivědný věstník moravský XXX.