Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě

Variantní název
Die historische Archäologie und die Tätigkeit der Expositur des Archäologischen Instituts der ČSAV in Most
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 251-255
Rozsah
251-255
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document