Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město

Název: Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město
Variantní název:
  • Die Untersuchungen im sog. Ungelt-Hof (Nr. 636/637,) Praha 1, Altstadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 21-31
Rozsah
21-31
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Líbal, D., 1960: Dokumentace Prahy, Stavební průzkum a návrh asanace. Staré Město (Blok mezi ul. Týnskou a Štupartskou, čp. 636 a 637). Malá Štupartská–Týn.

[2] Pleiner, R., 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple. PA XIV, 369-388.

[3] Klápště, J. – Velímský, T., 1978: Mostecké zemnice 13. století (zpráva o výzkumu) Archeologia historica 3, s. 121-129.