Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech

Název: Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech
Variantní název:
  • Die Erkundung von Objekten im Kohlenbecken Most (Brüx) — Areal der Feste und Kirche in Kopisty
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 7-19
Rozsah
7-19
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Klápště, J. – Slavíček, A., 1977: Přípravy výzkumu v Kopistech na Mostecku, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, s. 129-133.

[2] Mencl, V., 1967: Uměleckohistorická analysa objektů, SÚPPOP, Praha.

[3] Menclová, D., 1972: České rady II, s. 488, Praha.

[4] Zahradník, P., 1977: Dějiny objektů, zpracování archiv, pramenů k průzkumové práci, SÚRPMO, Praha.