Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech

Title: Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech
Variant title
Die Erkundung von Objekten im Kohlenbecken Most (Brüx) — Areal der Feste und Kirche in Kopisty
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 7-19
Extent
7-19
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Klápště, J. – Slavíček, A., 1977: Přípravy výzkumu v Kopistech na Mostecku, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, s. 129-133.

[2] Mencl, V., 1967: Uměleckohistorická analysa objektů, SÚPPOP, Praha.

[3] Menclová, D., 1972: České rady II, s. 488, Praha.

[4] Zahradník, P., 1977: Dějiny objektů, zpracování archiv, pramenů k průzkumové práci, SÚRPMO, Praha.