Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce

Variantní název
Die ältesten im Zuge der bauhistorischen Erkundungsforschung in Božkov und Bolevec festgestellten Objekte
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 175-191
Rozsah
175-191
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document