Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr.Plzeň-sever

Variantní název
Die Oberflächenerkundung der Ortswüstung Dolany, Bez. Plzeň-Nord
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 211-220
Rozsah
211-220
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Durdík T., 1973: Nálezy středověké keramiky v Brodeslavech, okr. Plzeň-sever, AR XXV, 87-88.

[2] Kočka, V., 1930: Dějiny politického okresu Kralovického. Kralovice.

[3] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[4] Podlaha, A., 1912: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Kralovickém. Praha.

[5] Profous, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I. Praha.