Můstek na Můstku. Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského

Název: Můstek na Můstku. Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského
Variantní název:
  • Die Brücke auf der Brücke. Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung der Kommunikation zwischen der Prager Altstadt und Neustadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 123-130
Rozsah
123-130
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bárta, Jan – Vodičková, Jana, Zhodnocení výsledků uměleckohistorického průzkumu domu čp. 384/1 v ulici Na můstku. In: Staletá Praha V., Praha 1971.

[2] Caesar, G. Iulius – Bureš, Ivan, Paměti o válce Galské. Praha 1940.

[3] Líbal, Dobroslav-Píša, Vladimír, Nově objevená brána a hradební věž středověkého opevnění Starého Města pražského. In: Zprávy památkové péče XIV. – Praha 1954.

[4] Lorenc, Vilém, Nové Město pražské. Praha 1973.

[5] Nagel, Gerhard, Das mittelalterliche Kaufhaus und seine Stellung in der Stadt. Berlin 1971.

[6] Píša, Vladimír, Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského. In: Archaeologia Historica 3, Brno 1978.

[7] Píša, Vladimír, Slovanský klášter v Praze – významný doklad cílů politiky Karla IV. (v tisku). 1980.

[8] Píša, Vladimír, Byla v Praze tržní ulice? In: Staletá Praha VI., Praha 1973.

[9] Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Praha 1903, 1904.

[10] Špaček, Ladislav, Nové nálezy při stavbě metra Na můstku. In: Archaelogia Historica 3, Brno 1978.

[11] Tomek, W. W., Základy starého místopisu Pražského. I–V. Praha 1865–1872.

[12] Tomek, W. W., Dějepis města Prahy. Praha 1871. Díl II.

[13] Vodičková, Jana, Gotický pilíř Na můstku. In: Památková péče 72, č. 4, Praha 1972.

[14] Pasportizace domů v Praze. Vypracoval Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze. Uloženo podle popisných čísel v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody a v archívu Útvaru hlavního architekta města Prahy.