Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy

Název: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy
Variantní název:
  • Siedlungshistorische Aspekte der Entstehung der Stadt Česká Lípa
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 131-142
Rozsah
131-142
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.