Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně

Variantní název
Zur Frage der Entwicklung und Funktion des Herdes inner und ausserhalb der slawischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Objekte
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 221-242
Rozsah
221-242
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document