K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí

Variantní název
Zum Untergang der Sitze des Kleinadels in der Gegend von Tábor während der hussitischen revolutionären Bewegung
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 283-300
Rozsah
283-300
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document