Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy

Název: Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy
Variantní název:
  • Keramik aus der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts im ländlichen Milieu Südmährens
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 383-388
Rozsah
383-388
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Himmelová, Z., Nález středověkého dutého skla z Přibic (okr. Břeclav), AH 4, 283—285.

[2] Michna, P.–Unger, J., 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplany u Vranovic, okres Břeclav (informativní zpráva), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 165-168.

[3] Mikolajczyk, A., 1977: Naczynia datowane skarbami monet XIV—XVIII w. na ziemiach Polskich, Wroclaw-Kraków-Gdaňsk.

[4] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), AH 1, 61-88.

[5] Radoměrský, P.–Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM v Praze, řada A – Historie XXVIII, 57-171.

[6] Unger, J., 1977: Příspěvek k datování a rozšíření středověkých pohárů se třemi výlevkami na jižní Moravě, VVM XXIX, 188-193.

[7] Unger, J., 1979: K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích (okr. Břeclav), AH 4, 273 až 281.

[8] Unger, J.–Michna, P., 1980: Pece na pálení vápna ze zaniklé osady Teplany u Vranovic (okr. Břeclav), Sborník Technického muzea v Brně, v tisku.