Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky

Název: Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky
Variantní název:
  • Burg Klenová — Baugeschichte und neue Auswerrtung eines staatlichen Kulturdenkmales
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 89-100
Rozsah
89-100
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Heber, F. A., 1848: Böhmen Burgen, Vesten und Bergschlösser. VI, s. 201, Praha.

[2] Menclová, D., 1972: České hrady I-S. 171, II-s. 304, Praha.

[3] Sedláček, A., 1893: Hrady, zámky a tvrze království českého IX, s. 154, Praha.

[4] Schaller, J., 1789: Topographie des Königreichs Böhmen. XII, s. 40, Praha.

[5] Sommer, J. G., 1839: Das Königreich Böhmen. VII, Klattauer Kreis s. 73, Praha.

[6] Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Klatovském, 1899, zprac. F. Vaněk a K. Hostaš, s. 102.

[7] Storm, B., 1952: Památky staveb I. kategorie. Zprávy památkové péče XI–XII.