Archaeologia historica 1981, roč. 6, č. [1]

Obrázek
Rok
1981
hidden section Poznámky
Page Title
Poznámky | pdficon
A. Výzkum hradů, hrádků, tvrzí
Page Title
7-17 Problematika výzkumu hradů v Čechách Durdík, Tomáš | pdficon
19-32 Výsledky archeologického výzkumu hradů pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách Hejna, Antonín | pdficon
33-62 K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
63-70 K problému opevnění v Krušných horách Klusáčková, Václava | pdficon
71-78 Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji Chotěbor, Petr | pdficon
79-88 Výzkum hradů vnitřního Chebska Šebesta, Pavel | pdficon
89-100 Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky Kašička, František | pdficon
101-106 Sondagearbeiten auf Burg Velhartice Hanzlíková, Hana; Rus, Miroslav | pdficon
107-115 Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi Durdík, Tomáš; Frolík, Jan | pdficon
117-121 Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách Sommer, Petr | pdficon
123-138 Sídla nižší šlechty na bývalém vlksickém panství ve východní části Milevska Huml, Václav | pdficon
139-146 K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách) Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
147-198 Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk | pdficon
199-220 Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci Pojsl, Miloslav | pdficon
221-239 Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice Novotný, Boris | pdficon
239-248 Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy Konečný, Lubomír Jan | pdficon
248-251 Kaple a kaplan Šilhan, Jindřich | pdficon
253-270 Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf | pdficon
271-274 Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979 Kohoutek, Jiří | pdficon
277-283 Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov Černý, Ervín; Bolina, Pavel | pdficon
285-292 Zpevňování hradních staveb v pozdním středověku Vermouzek, Rostislav | pdficon
293-306 K vývoji drobných středověkých opevnění na Moravě Nekuda, Vladimír | pdficon
307-313 Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku Snášil, Robert | pdficon
315-325 Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic, okr. Brno venkov Unger, Josef | pdficon
327-332 Mizející hrádek v Rašovicích, okr. Vyškov na Moravě Šaurová, Dagmar | pdficon
333-360 Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : pokus o rekonstrukci Michna, Pavel | pdficon
361-405 K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku Polla, Belo; Slivka, Michal; Vallašek, Adrian | pdficon
407-427 Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčanv Ruttkay, Alexander | pdficon
429-432 Hrad Červený Kameň NKP Holčík, Štefan | pdficon
433-436 K stredovekému osídleniu Devína Keller, Igor | pdficon
437-442 Fiľakovský hrad Drenko, Zoltán | pdficon
443-456 Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, okr. Senica Tóthová, Štefánia | pdficon
457-466 Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici Hoššo, Jozef | pdficon
467-472 Hradisko Vyšehrad Remiašová, Marta | pdficon
B. Výzkum vesnických sídlišť
Page Title
475-480 Německá Lhota, zaniklá středověká osada, k. o. Kamenné Žehrovice okr. Kladno Richterová, Julie | pdficon
481-486 Odraz štruktúry osídlenia na pohrebiskách z 10.—11. storočia Rejholcová, Mária | pdficon
487-498 Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine Mináč, Vladimír | pdficon
499-504 Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku Čaplovič, Dušan | pdficon
505-512 Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okres Nové Zámky Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef | pdficon
513-519 Zaniknutá stredoveká dedina Fančal Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
521-525 Zánik dedín v Šariši v 13.–16. storočí Uličný, Ferdinand | pdficon
C. Kronika
Page Title
529-530 Životní jubileum Květy Reichertové Nekuda, Vladimír; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
531-532 Seznam autorů | pdficon