Sídla nižší šlechty na bývalém vlksickém panství ve východní části Milevska

Variantní název
Die Sitze des niederen Adels im Ostteil der Gegend Milevsko
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 123-138
Rozsah
123-138
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Huml, V., 1971: Nálezy renesanční keramiky v Praze "Na Slovanech", AR XXIII, 2, 222-226.

[2] Huml, V., 1977: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor), Archaeologia historica 2, 93-104.

[3] Hrdlička, L. – Richter, M. – Smetánka, Zd., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965, AR XVIII, 6, 663-680.

[4] Janská, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión. Sborník oblastního muzea v Kutné Hoře, ř. A - hist. č. 6-7/5-72.

[5] Kotek, V., 1955: Příspěvek k nejstarším dějinám osídlení milevského okresu, Sborník VST – Olomouc, Hist. II, 111-120.

[6] Kuthan, J., 1976: Středověká architektura v Jižních Čechách do poloviny 13, století. České Budějovice.

[7] Kytka, J., 1940: Milevsko a jeho kraj. Milevsko.

[8] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[9] Palacký, Fr., 1848: Popis Království českého, Táborsko.

[10] Podlaha, A. – Šittler, E., 1898: Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu milevském V.

[11] Profous, A., 1947–1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I–III, 1957 IV (spolu s J. Svobodovou), Praha.

[12] Radoměrský, P. – Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník NM, r. A – sv. XXVIII, č. 2-4, 57-171.

[13] Sedláček, Aug., 1880–1927: Hrady, zámky a tvrze království Českého, Praha.

[14] Smetánka, Zd., 1964: Keramika z hradu Točníka, AR XVI, 2, 290-292.

[15] Smetánka, Zd., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[16] Smetánka, Zd., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, 228-265.

[17] Umělecké památky Čech A/J, 1. sv., 1977.

[18] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí, morfologie a relativní chronologie, PA LXIX, 171-238.