Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, o. Tábor

Variantní název
Die Anwendung prospektiver Methoden auf dem Gelände der mittelalterlichen Ortswüstung Potálov, Bez. Tábor
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 229-246
Rozsah
229-246
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Arrhenius, O., 1835: Markundersökning och Archeologie, Stockholm.

[2] Bellmann, W., 1954: Die Phosphatmethode im Dienste der Vorgeschichtsforschung, Jahreschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 38, 265—279.

[3] Cikhart, R., 1920: Zašlé vesnice na Táborsku, ČSPS XXVIII, 24.

[4] Cikhart, R., 1922: Táborsko. Popis přírodní, historický a národopisný IV, Tábor, 71.

[5] Cikhart, R., 1947: Popis Táborska. Soupis archeologických, historických, lidových a přírodních památek polit. okresu táborského s přehledem příslušné literatury, Tábor, 122.

[6] Cook, S. F., Heitzer, N. F., 1965: Studies on the Chemical Analysis of Archeological Sites. University of California Publications in Anthropology, Vol. 2, 120 pp.

[7] Eisler, J., Falkenauer, R., 1979: Některé metody automatizovaného zpracování výškových dat. IV. konference o tech. — pol. základního komunikačního systému, Sb. ČVTS, Praha PÚDIS, 97—112.

[8] Eisler, J., Smetánka, Z., 1980: Nová metoda zobrazení drobných reliéfních tvarů, AH 5, 217—219.

[9] Eisler, J., 1981: Axonometrické a perspektivní pohledy na terénní reliéf, XI. konference uživatelů výpočetní techniky, Vsetín, Komitét pro aplikovanou kybernetiku ČSVTS, 64—71.

[10] Eisler, J., Smetánka, Z., 1981: Počítače — archeologie — grafika, Vesmír 60, 136—142.

[11] Eisler, J., Smetánka, Z., Durdík, T., 1981: Možnosti využití počítačové grafiky v archeologii, AR 33, 199—208.

[12] Felgenhauer, F., Sauter, F., 1959: Phosphatanalystische Untersuchungen an paläoli-tischen Kulturschichten in Willendorf in der Wachau, N. Ö., Archeologia Austriaca Franz Deuticke, 25, 25—34.

[13] Gundlach, H., 1961: Tüpfelmethode auf Phosphat, angewandt in prähistorisecher Forschung (als Feldmethode), Microchimica Acta, Wien, 735—737. | DOI 10.1007/BF01217360

[14] Chleborád, A., 1928: Popis okresu bechyňského, Bechyně, 493.

[15] Jacob, H., 1955: Die Bedeutung der Phosphatmethode für die Urgeschichte und Bodenforschung, Wissenschaftliche, Abhandlungen der Deutschen Akademie der Lad Wirtschaftswissenschaften zu Berlin 55, 71.

[16] Krajíc, R., 1980: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku, AH 5, 165—172.

[17] Lorch, W., 1939: Methodische Untersuchungen, z. Wüstungsforschung, Arbeiten zur Lande und Voklsforschung 4.

[18] Macek, J., 1956: Tábor v husitském revolučním hnutí, Praha, 287, 333.

[19] Slavík, F. A., 1884: Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných, Tábor, 6, 7.

[20] Smetánka, Z., 1965: Povrchový průzkum zaniklých osad v okolí Sezimova Ústí, AR XVII, 669.

[21] Smetánka, Z., 1970: Archeologický výzkum zaniklých osad na Táborsku, Sb. k 550. výročí vzniku města, Tábor, 40.

[22] Soudný, M., 1973: Zkušenosti s použitím fosfátové analýzy při studiu ZSO, Zaniklé vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, Uherské Hradiště, 103 až 115.

[23] Švehla, J., 1911: Drobty k starému místopisu Táborska, Věstník jč. muzei 4, 28.

[24] Teplý, F., 1908: Körberovo Království České, Jihovýchodní Čechy, Praha, 39.

[25] Tondl, L., 1976—77: Izoritmické mapy I a II, roč. 76—77, Praha PÚDIS.

[26] Tondl, L., Eisler J., 1979: Automatizace interpolační ch metod zpracování výškopisu, Geodetický a kartografický obzor 25 (67), č. 4, 108—112.

[27] Tondl, L., 1979, 1980: Analýza dat. II a III, Praha PÚDIS.