K problematice způsobu výstavby opevnění nížinného hradiště Strachotína-Vysoké zahrady u Dolních Věstonic na Moravě

Variantní název
Zur Problematik der Art des Befestigungsaufbaus am Tieflandsburgwall Strachotín-Vysoká Zahrada bei Dolní Věstonice in Südmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 325-334
Rozsah
325-334
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document