K počátkům hradu Rožmberka

Název: K počátkům hradu Rožmberka
Variantní název:
  • Zu den Anfängen der Burg Rožmberk
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 379-382
Rozsah
379-382
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] T., Durdík, K chronologii obytných věží českého středověkého hradu, Archaeologia historica 2 1977 s. 221.

[2] D., Líbal, J., Muk, Rotunda románského hradu v Lokti, Umění XX 1972 s. 78—80.

[3] J., Muk, M., Vilímková Rožmberk — dolní hrad, stavebně historický průzkum, strojopis SÚRPMO 1978. (M. Vilímková zpracovala historické prameny.)

[4] D., Menclová, České hrady I. 1972 s. 175, 409.