Vyhnanství sázavského konventu v Uhrách a jeho odraz ve výstavbě bývalého kláštera na Sázavě ve druhé polovině 11. století

Variantní název
Das Exil des Konvents von Sázava in Ungarn und sein Ausdruck im Bau des ehemaligen Klosters von Sázava während der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 7, č. [1], s. 437-442
Rozsah
437-442
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] První pokračovatelé Kosmovi, Praha 1950. Překlad K. Hrdiny str. 71.

[2] Kosmova kronika česká, Praha 1972, str. 210. Překlad K. Hrdiny a M. Bláhové.

[3] A. Merhautová-Livorová, K vývoji románských centrálních staveb v Čechách. Umění 3 1955, 128; zde je uvedena ostatní literatura.

[4] J. Macůrek, Dějiny Maďarů a uherského státu, 1934 Praha.

[5] R. Nový, Přemyslovský stát v 11. a 12. století 1972 Praha.

[6] E. Bláhová, A. I. Konzal, Staroslověnské legendy českého původu. Praha 1976, 11—15.

[7] W. Elfemann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, 1899.

[8] W. Guyan, Das Salvator-Kloster zu Schaffhausen. Zeitschrift f. schweizerische

[9] Kunsthistorie u. Kunstgeschichte 36/1979, 3, 151.

[10] R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture. (The Pelican History of Art, 2247). Harmondsworth: Penguin Books 1985.

[11] A. Kralovánszky, Az Ezeréves Székesfehérvár Korai Törtenete. Elet Es Tudomany 33 1972, 1556—1562.

[12] W. Braunfels, Abenländische Klosterbaukunst 1969, Köln.

[13] B. Brentjes, Arménie. Tři tisíce let dějin a kultury. 1976 Praha.

[14] T. Gersamia, Architektonické památky středověké Gruzie, Pam. péče 2 1975, 66.

[15] Evi Melas (Ed). Alte Kirchen und Klöster Griechenlands, 1972, Köln.

[16] K. Reichertová, Stavební počátky bývalého slovanského kláštera na Sázavě. Umění XXVI 1978 2, 134—151.