Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku

Název: Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku
Variantní název:
  • Beitrag zur Genesis der ostslowakischen Städte und der Stadthäuser
Autor: Muk, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 473-482
Rozsah
473-482
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Gacsová, A.: Spoločenská štruktúra Bardejova v 15. storočí a v prvej polovici 16. storočia. SAV Bratislava 1972, s. 21, 48.

[2] Genersich, Ch.: Mekwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn, Košice 1804, I. díl, s. 194, 314.

[3] Grigar, M.: Spišská Belá, Vlastivedný zborník I, Bratislava 1972.

[4] Horváth, P.: Nariadenie spišskej stolice z 19. júla 1789 o stavaní domov. Slovenský národopis 1955, s. 116.

[5] Korabinsky, J. M.: Geographisches historisches und Produkten Lexikon von Ungarn Pressburg, s. 43.

[6] Mencl, V.: Lidová architektura v Československu, Praha 1980.

[7] Muk, J.: Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu, Archaeologia historica 3, Brno 1978, obr. 5.

[8] Muk, J.: Městský dům gotiky a renesance v jižních Čechách, disert. práce filos. fakulty KU Praha 1978.

[9] Puškárová, B., Puškár, I.: Kežmarok Bratislava 1977, obr. s. 23.