Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji

Název: Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji
Variantní název:
  • Reste spätmittelalterllcher ländlicher Bauten im Nordböhmischen Kreis
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 433-446
Rozsah
433-446
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Mencl, V., 1957: Původ obytného domu domažlických Chodů, ZPP 17, 25—31.

[2] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[3] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1972: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách, AR XXVI, 236—270.

[4] Škabrada, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti ("Šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic), AH 3, 355 až 369.

[5] Škabrada, J., 1979: Nejstarší objekty zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce, AH 4, 175—191.

[6] Škabrada, J.—Švábek, V., 1982: Nejstarší nálezy ze stavebně historického průzkumu Koterova a Černice, AH 7, 277—285.

[7] Vojtíškovi, B. a M., 1980: Lidové bydlení v severních Čechách, Sborník příspěvků k době poddanského povstání r. 1680 v severních Čechách, Praha, 163—193.

[8] Votoček, O. a kol., 1961: Ploskovice, státní zámek a památky v okolí, Praha.