Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade

Variantní název
Freigelegte Reste einer Schmiedeesse auf der Burg Liptovský hrad
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 479-490
Rozsah
479-490
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Hanuliak, V.: Nálezové správy z architektonicko-historického výskumu Liptovského hradu, 1976—1981. Archív Liptovského múzea v Ružomberku.

[2] Houdek, I.: Veľký hrad Liptovský. SMSS XXV, 1931. s. 148—182.

[3] Houdek, L: Veľký hrad Liptovský. Krásy Slovenska XLVII, 1970. s. 370—371.

[4] Chaloupecký, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923. s. 150—156.

[5] Ivanyi, B.: Liptóvármegye közepkori okleyelei. Századok 1909. s. 846—847.

[6] Kiirti, J.: Zprávy Liptovského múzea v Ružomberku III, 3, 1933. s. 69.

[7] Slivka, M.: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 1. časť. Historica Carpatica IX, 1978. s. 217—263. 2. Časť. XI, 1980. s. 218—295. 3. časť. XII, 1981. s. 211—276.

[8] Teschler, B.: Liptó-új-vár törtenetl Összealitotta. Liptoszentmiklos, Löv D. 1906.