Příspěvěk ke studiu stavební podoby tvrzí

Variantní název
Beitrag zur Bauform der Festen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 513-520
Rozsah
513-520
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Huml, V., 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách, AR XXVIII, 165—171.

[2] Huml, V., 1977: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku, AH 2, 93—104.

[3] Huml, V., 1981: Sídla nižší šlechty nu bývalém vlksickém panství ve východní části Milevska, AH 6, 123—138.

[4] Chotěbor, P., 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel, AH 7, 357—366.

[5] Kabát, J.—Slepička, K., 1969: Terénní průzkum pravěkých a středověkých nemovitých památek v okrese Benešov, Výzkumy v Čechách, Praha.

[6] Kašička, F., 1977: Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany), AH 2, 81—91.

[7] Kašička, F.—Nechvátal, B.,: K vývoji stavební podoby české středověké tvrze, AH 6, 139—146.

[8] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[9] Menclová, D., 1972: České hrady II, Praha.

[10] Profous, A. I., 1947, II, 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Praha.

[11] Profous, A.—Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV, Praha.

[12] Reichertová, K., 1961: K problematice výzkumu středověké tvrze, PA LII , 599—608,

[13] Sedláček, A., 1934: Hrady, zámky a tvrze království českého VII, Praha.