Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách

Variantní název
Das wirtschaftliche Hinterland der kleinen Feudalsitze in Mittelböhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 57-65
Rozsah
57-65
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Hejna, A., Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách, AH 2/1978, s. 69-79.

[2] Kašička, F. – Nechvátal, B.: Stavební vývoj zámku a farního kostela v Dolních Počernicích, Památková péče 5/1975, s. 173-185.

[3] Kašička, F. – Novosadová, O.: Průhonický zámek před romantickou přestavbou, Památky a příroda 6/1978, s. 321-330.

[4] Šamánková, E.: Tvrz Tuchoraz, Praha 1948.

[5] Muk, J. – Novosadová, O.: Křepenice – pasport SHP SÚRPMO, Praha 1973.

[6] Kašička, F. – Mácha, O.: Domašín – pasport SHP SÚRPMO, Praha 1978.

[7] Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království Českého, Praha 1880-1927.

[8] Menclová, D.: České hrady I–II, Praha 1972-73.

[9] Kašička, F.: Tvrze středních Čech, Praha 1984.