Geneze města Znojma a typy předlokační aglomerace

Variantní název
Die Genesis der Stadt Znojmo (Znaim) und Agglomerationstypen vor ihrer Lokation
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 153-161
Rozsah
153-161
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document