Pražská hradiště v mladší a pozdní době hradištní

Variantní název
Die Burgwälle der Stadt Praha (Prag) in der jüngeren und späten Burgwallzeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 181-188
Rozsah
181-188
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[2] Filip, J., 1949: Praha pravěká. Praha.

[3] Kiljevič, S. R., 1982: Detinec Kyjeva IX.-1. pol. XIII. vv., Kyje v 1982.

[4] Klápště, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka, PA LXIX, 423-475.

[5] Klápště, J. – Smetánka, Z. – Dragoun, Zv., 1983: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, AR XXXV, 387-426.

[6] Krzemieńska, B. – Třeštík, D., 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu, AR XVII, 624-655.

[7] Kudrnáč, J., 1963: Vývoj slovanského osídlení mezi pražským Povltavím, Labem, Sázavou a Výrovkou, PA LIV, 173-221.

[8] Kudrnáč, J., 1964: Průzkum vinořského hradiště u Prahy, AR XVI, 214-219, 284.

[9] Kudrnáč, J., 1965: Hradiště u Královic, AR XVII, 43-47, 64.

[10] Mašek, N., 1965: Problém opevnění slovanského hradiště a nálezy keramiky pražského typu na Zámkách u Bohnic, AR XVI, 182-193.

[11] Mašek, N., 1970: Nové poznatky z výzkumu na hradišti v Praze-Butovicích, AR XXII, 272-285.

[12] Mašek, N., 1980: Nové poznatky o hostivařském hradišti, AP 1, 167-173.

[13] Nechvátal, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[14] Richterová, J., 1984: Povrchový průzkum ve Vinoři (Praha 9), AP 5, v tisku.

[15] Smetánka, Z. – Hrdlička, L. – Blajerová, M., 1973: Výzkum slovanského pohřebiště za Jízdárnou na Pražském hradě, AR XXV, 265-270, 361.

[16] Smetánka, Z. – Hrdlička, L. – Blajerová, M., 1974: Výzkum slovanského pohřebiště za Jízdárnou Pražského hradu v r. 1973, AR XXVI, 386-405, 433-438.

[17] Turek, R., 1950: K počátkům Prahy, PA XLIII, 1947/48, 59-94.

[18] Třeštík, D., 1978: Recenze práce Jarmily Haškové, Vyšehradská mincovna na přelomu 10. a 11. století, ČsČH 26, 1978, 770-773.

[19] Vencl, Sl., 1983: K problematice fortifikací v archeologii, AR XXXV, 284-315.