Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí

Variantní název
Das frühmittelalterliche Teerschwelen im oberen Nitra - Gebiet
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 191-195
Rozsah
191-195
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bialeková, D., 1962: Slovanské príbytky a dechtárske jamy v Bojniciach, Archeol. Rozhl. 14, s. 823 až 824, 827-841.

[2] Pieta, K. – Moravčík, J., 1983: Železiarske objekty z doby rímskej a stredoveká dechtárska výroba vo Varíne, in.: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982, Nitra, s. 205-208.

[3] Pleiner, R., 1965: Technologie kovářství a dechtářství, in.: O počiatkoch slovenských dejín (Zborník materiálov), Bratislava, s. 96-103.

[4] Pleiner, R., 1970: Středověká výroba smoly v Krásné Dolině u Rakovníka, Pam. archeol. 61, s. 472-513.

[5] Remiášová, M., 1983: Výskumy na hornom Ponitrí, in.: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982, Nitra, s. 218-220.

[6] Remiášová, M., Ruttkay, A., 1967: Zisťovací výskum v Koši, Sloven. Archeol. 15, s. 455-463.

[7] Ruttkay, A., 1978: Výsledky ďalšej etapy výskumu v Nitrianskej Blatnici, in.: Archeol. Výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1977, Nitra, s. 211-217.

[8] Ruttkay, A., 1984: O počiatkoch pálenia vápna v pohorí Považský Inovec, in.: Zborník na počesť 80. narodenín dr. Ľ. Kraskovskej, CSc., Bratislava (v tlači).

[9] Snášil, R., 1973: Záblacany (okres Uherské Hradiště), in.: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, zväzok I, Uherské Hradiště, s. 89-116.