Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okr. Galanta)

Variantní název
Mittelalterliche Brotbacköfen in Veľky Grob (Bez. Galanta)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 209-220
Rozsah
209-220
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Čaplovič, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku, SlA XXXI-2, 374.

[2] Čaplovič, P., 1965: Včasnostredovké pohrebisko a sídlisko v Hurbanove, SlA XIII–1, 245.

[3] Habovštiak, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí, SlA IX, 460-461, 467.

[4] Habovštiak, A., 1963: Zaniknutá dedina Bratka pri Leviciach, SlA XI, 407-458.

[5] Hanuliak, M. – Zábojník, J., 1981: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, o. Nové Zámky, AH 6, 507-509.

[6] Hejna, A., 1956: Trocnovské dvorce, ČNM LVII, 59.

[7] Hrubý, V., 1965: Staré Město – velkomoravský Velehrad, Praha 126.

[8] Huml, V., 1968: Nález chlebové pece v Táboře, AR 20, 230-257.

[9] Měřínský, Z., 1975: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studýň u Zbýšova (o. Brno-venkov), PV Brno, 67-68.

[10] Michna, P., 1970: Vzájemný vztah pecí chlebových a pecí vyhřívacích na staroslovanských a středověkých sídlištích, VVM příloha XXII, 68-78.

[11] Mináč, V., 1980: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči, AH 5, 212.

[12] Pichlerová, M., 1963: Špačince v praveku a v rannej dobe dejinnej, ZbSNM LVII, 3, 122.

[13] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši-Zalužany, Bratislava, 64.

[14] Polla, B., 1979: Bratislava – západné suburbium, Košice, 110.

[15] Polla, B., 1984: Krásna nad Hornádom – výsledky historicko-archeologického výskumu, rukopis, 154.

[16] Reichertová, K., 1968: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze na Františku, AR 20, 220-229.

[17] Richter, M., 1983: Výzkum opevněné osady v Hradištku u Davle, AR XV, 206.

[18] Říhová, D., 1963: Slovanské chaty zo Svodova, okr. Levice, ZbFFUK, XIV (III), 73-75.

[19] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965 až 1971, AR XXIV, 426.

[20] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnické sídliště z 10.-13. století na Moravě, AR XXVII, 312.

[21] Skružný, L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR, PA 54, 234-262.

[22] Skružný, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, AH, 5 221-240.

[23] Šaurová, D., 1962: Nález středověké pece na chleba na Slavkovsku, AR 14, 701-704.

[24] Šaurová, D., 1970: Chlebová pec v Konůvkách na Slavkovsku, VVM XXII, 159-163.

[25] Štorm, B., 1953: Obnova státního hradu Kosti, ZPP XIII, 206.