Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově

Název: Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově
Variantní název
Die Entdeckung eines spätmittelalterlichen Ofens der Münzstätte in Jáchymov (Joachimsthal)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 235-237
Rozsah
235-237
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Ercker, L., 1974: Kniha o prubířství. Praha.

[2] Lancinger, L. – Muk, J., 1982: Stavebně historický průzkum bývalé mincovny v Jáchymově. Strojopis SÚRPMO. Praha.

[3] Lancinger, L. – Muk, J., v tisku: Budova bývalé mincovny v Jáchymově. In: Sborník Jáchymovská mincovna. Praha.

[4] Nemeškal, L., 1964: Jáchymovská mincovna v 1. polovině 16. století (1519–1561). Praha.

[5] Sakařová-Malá, A., 1967: Jáchymovská mincovna od zavedení zlatníkové měny (1561) do konce jejího trvání (1671). Příspěvek k dějinám peněžního oběhu druhé poloviny 16. a prvé poloviny 17. století. Rozpravy ČSAV 77, sešit 17. Praha.