Ekonomické zázemí hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov

Variantní název
Das ökonomische Hinterland der Burg Vizmburk, Kataster Havlovice, Bez. Trutnov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 255-260
Rozsah
255-260
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] FRB – Fontes rerum bohemicarum II, ed. J. Emler, Praha 1874 n.

[2] Reg – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882 n.

[3] Hejna, A., 1967: Archeologické nálezy a otázka osídlení severovýchodních Čech v době historické, Krkonoše-Podkrkonoší 3, 21-45, Trutnov.

[4] Hejna, A., 1973: K sídlištní genezi panství hradu Vizmburku, Historická geografie 10, 105-121.

[5] Hejna, A., 1984: Výzkum hradu Vizmburku a jeho význam pro hlubší poznání minulosti severovýchodních Čech, Vizmburk 2, 7-18, Sborník ed. Rodným krajem, Červený Kostelec-Trutnov.

[6] Hraše, K. J., 1895: Nálezy z tvrze Batňovice u Úpice, PA XV, 287.

[7] Sedláček, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze království českého V.

[8] Šimák, J. V., 1932: Historický vývoj Čech severovýchodních do XV. století. Česká Skalice.