Středověká tvrz v Praze 8, Čimicích

Variantní název
Die mittelalterliche Feste in Praha 8, Čimice
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 296-302
Rozsah
296-302
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bárta, V., 1980: Sborník referátů 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii". Petrov nad Desnou 1979. Brno.

[2] Huml, V., 1984: Mladohradištní osídlení v Praze 8, Čimicích. AP 5, 291-513.

[3] Líbal, D., Ječný H. b. 1.: Čimice. Kartogram stavebního vývoje obcí na území hl. města Prahy a jejího okolí.

[4] Nekuda, Vl., Reichertová K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[5] Pavlů, I., 1984: Raně středověké sídliště v Praze 8, Čimicích, AP 5, 315-323.

[6] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[7] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní. PA LXIV, 2, 463-486.

[8] Tomek, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

[9] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie. PA LXIX, 171-238.