Hrad Lukov - současný stav výzkumu

Název: Hrad Lukov - současný stav výzkumu
Variantní název:
  • Burg Lukov - der gegenwärtige Stand der Erforschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 309-321
Rozsah
309-321
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Gardavský, Z.: Úkoly výzkumu a dokumentace hradu Lukova. Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově 4, 1962, s. 89-93.

[2] Hosák, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. Brno 1938, s. 454-455.

[3] Hurt, R.: Dějiny Lukova. Rukopis 1956, uložen v Okresním archívu Gottwaldov.

[4] Konečný, L. – Merta, J.: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova. AH 5, 1980, s. 305-313.

[5] Menclová, D.: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen. SPFFBU F 14-15, 1970-1971.

[6] Nekuda, V.–Unger, J.: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno 1981, s. 185.

[7] Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Praha 1895, s. 474-475.

[8] Petrů, J.: Hrad Lukov. KSSPPOP Brno 1968.

[9] Spěváček, J.: Karel IV. Praha 1979, s. 105, 121.

[10] Wolny, G.: Die Markgrafschaft Mähren IV., Hradischer Kreis. Brünn 1838.