Středověké sepulkralní památky bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě

Variantní název
Mittelalterliche sepulkrale Denkmäler des ehemaligen Zisterzienserklosters in Velehrad
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 423-438
Rozsah
423-438
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document