Niekoľko nových poznatkov, získaných pri výskume fasád veže nitrianského hradu

Variantní název
Einige neue, bei der Untersuchung der Turmfassaden der Burg in Nitra gewonnene Erkenntnisse
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 469-473
Rozsah
469-473
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Böhm, J., a Mencl, V., Výzkum na hradě nitranském 1930-1931. In PA, XXXVII. 1931. Separát s. 1 n.

[2] Voit, P., A barokk Magyarországon, 1970, s. 37 n.

[3] Wagner, V., Nitriansky hrad a biskupský kostol v dobe baroka. In Nitra, dejiny a umenie nitranského zámku. Trnava 1933, s. 103 n.

[4] Fojtík, J., Nitra v období feudalizmu. In Nitra. Bratislava 1977, s. 41 n.

[5] Chaloupecký, V., Sv. Svorad. In Prúdy VI. 1922, s. 544 n. Ide o tzv. legendu "Vita s. Zoerardi et Benedicti".

[6] Puškárová, B. K., Doterajšie výsledky výskumu na nitrianskom hrade. In Pamiatky a príroda, r. 1984, č. 1, s. 11 n.

[7] Hodál, J., Kostol Pribinov v Nitre v pravom svetle, Nitra 1933, s. 145.