Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku

Variantní název
Die Spätgotik in ländlichen Gehölten der Gegend von Sedlčany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 481-500
Rozsah
481-500
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Chotěbor, P., 1980: Po stopách feudálního sídla v Pořešicích, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 127-140.

[2] Lisá, E., 1951: Berní rula 31 – kraj Vltavský. Praha.

[3] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[4] Poche, E. a kol., 1980: Umělecké památky Čech 3. Praha.

[5] Tereziánský katastr český, svazek 1, 1964. Praha.

[6] Tereziánský katastr český, svazek 3, 1970. Praha.

[7] Škabrada, J. – Smetánka, Z., 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách, AR XXVI, 236-270.

[8] Vařeka, J. – Plessingerová, A., 1977: K otázce architektury zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách, Vlastivědný sborník Podbrdska 8-9, 218-229.