Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu)

Název: Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu)
Variantní název:
  • Festen und kleine Burgen in der Gegend von Strakonice (Bericht über eine Obcrflächenuntcrsuchung)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 153-158
Rozsah
153-158
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek-S. Dušková). Praha 1904.

[2] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek-S. Dušková). Praha 1912.

[3] CDB III: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek-S. Dušková). Praha 1943.

[4] CDB IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek-S. Dušková). Praha 1962.

[5] Boháč, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů, HG 8, 31-52.

[6] Braun, V., 1968: Památky strakonického okresu. Strakonice.

[7] Dubský, B., 1949: Pravěk jižních Čech, Blatná.

[8] Hlaváček, I., 1972: Český panovník a jižní Čechy v době předhusitské, JSH XLI/1, 1-18.

[9] Kašička, F.-Nechvátal, B., 1983: K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách - Radomyšl u Strakonic, Umění XXXI, 193-213.

[10] Kašička, F.-Nechvátal, B., 1983: Radomyšl, proměny městečka, Strakonice.

[11] Kavka, F., 1965: Jižní Čechy pozdně gotické, historická skica, in: Jihočeská pozdní gotika 1450 až 1530, 19-43, Hluboká.

[12] Kuthan, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, 2. vyd. České Budějovice.

[13] Mencl, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP XVIII, 133-146.

[14] Mencl, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29-62.

[15] Mencl, V.-Benešovská, Kl.-Soukupová, H., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách, Plzeň.

[16] Menclová, D., 1972: České hrady I—II. Praha.

[17] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[18] Michálek, J., 1978: Pravěk Strakonicka, Strakonice.

[19] Michálek, J.-Fröhlich, J., 1979: Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice, České Budějovice-Strakonice.

[20] Novotný, V., 1912-1928: České dějiny I/1-3. Praha.

[21] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha.

[22] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník království Českého, Praha.

[23] Sedláček, A., 1926: Děje Prácheňského kraje, Písek.

[24] Sedláček, A., 1934: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Písecko, VII. Praha.

[25] Sedláček, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Prácheňsko. XI. Praha.

[26] Sláma, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech, AR XIX, 433-444.

[27] Šimák, J. V., 1938: České dějiny I/5, Praha.

[28] Šmilauer, Vl., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[29] Turek, R., 1963: Čechy na úsvitě dějin. Praha.