Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 283-293
Rozsah
283-293
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Bažantová, N. 1983: Textilní fragmenty z hrobky kněžny Ludmily - Les fragments textiles provenants du tombeau de la princesse Ludmila, in: Památky a příroda VIII/9, 513-519.

[2] Kutal, A. 1984: Gotické sochařství (Gothic sculptural arts, in Czech), in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha, 254.

[3] Smetánka, Z. 1982: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu v bazilice sv. Jiří - kaple sv. Ludmily na Pražském hradě (A preliminary report on the results of archaeological investigations at the basilical church of St. George - St. Ludmila's chapel on the Prague Castle, in Czech). Manuscript of a report in the Institute of Archaeology (Czechoslovak Academy of Sciences, Prague), reference No. 765/82. Praha.

[4] Třeštík, D. 1981: Počátky Přemyslovců - Die Anfänge der Přemysliden. Praha.

[5] Třeštík, D. 1983: Nejstarší Přemyslovci ve světle přírodovědeckého a historického zkoumání - Die ältesten Přemysliden im Lichte der naturwissenschaftlichen und historischen Forschung, in: Československý časopis historický XXXI, 233-255.

[6] Vlček, E. 1984a: Příspěvek antropologického výzkumu k chronologii nejstarších Přemyslovců (A contribution of physical-anthropology investigations to the chronology of the earliest members of the Přemysl dynasty, in Czech), in: Československý časopis historický XXXII, 391-421.

[7] Vlček, E. 1984b: Genetica, biologia e ricerca storica. Metodologia e ricerca storica. Atti del seminario internazionale. Tavagnasco Grafiche Comino 1984, 55-85, esp. 58-70.

[8] Vlček, E. 1985: Rodina kněžny Ludmily (The family of duchess Ludmila, in Czech), in: Vesmír 64, 497-507.