Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977—78

Název: Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977—78
Variantní název
Die baugeschichtliche und archäologische Untersuchung der romanischen Rotunde in Pustiměř 1977-1978
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 329-358
Rozsah
329-358
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Článek je upraveným rukopisem z r. 1979. Podrobná dokumentace je uložena v archívu KS SPPOP Brno a na AÚ ČSAV Brno, nálezový fond v depozitáři AÚ ČSAV Brno.