Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách

Název: Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách
Variantní název:
  • Die Grundzüge der Raum- und Konstruktionsstruktur des Hauses der ländlichen Gehöfte im späten Mittelalter Böhmens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 395-407
Rozsah
395-407
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kalousek, J. 1913: Archív český, díl XXIX, Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388—1779, Praha.

[2] Mencl, V. 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[3] Pražák, V. 1949: Vliv sociálně hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře, Národopisný věstník českoslovanský, 217-278.

[4] Pražák, V. 1966: Vývojové epochy a stupně topenišť v českém a slovenském lidovém obydlí, ČL, 321 až 348.

[5] Šafránek, V.-Škabrada, J. 1983: Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji, AH, 433-445.

[6] Škabrada, J. 1977: Význam domu čp. 22 z Živohoště pro poznání vývoje obytné místnosti pozdního středověku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 175-203.

[7] Škabrada, J. 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. AH, 355-369.

[8] Škabrada, J. (1980): kapitoly Dům s patrovou sýpkou, Roubená klenba a lepenec, Nejstarší objekty, in: S. Voděra-J. Škabrada, Jihočeská lidová architektura, České Budějovice, v tisku.

[9] Škabrada, J.-Dostál, P. 1985: Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku, AH, 481-500.

[10] Škabrada, J.-Dostál, P. 1984: Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na okrese Kladno, UMA - Urbes medii aevi, sborník AÚ ČSAV, Praha 1984, 113-148.

[11] Vajdiš, J. 1968: Studie prostorové skladby obytných budov v Lokti, PP, 225-231.

[12] Vajdiš, J. 1980: K charakteru starých roubených budov, Národopisné aktuality, 169-182.