Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu

Název: Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu
Variantní název:
  • Reste mittelalterlicher Baugepflogenheiten in der Raumkomposition des hannakischen Hauses
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 417-421
Rozsah
417-421
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kšir J., 1956: Lidové stavebnictví na Hané, Československá etnografie, 325-366.

[2] Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[3] Šaurová D., 1969: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku, Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 169-183, Uherské Hradiště. Souhrnný obr. AH 1, 40.

[4] Škabrada J., 1986: Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách, AH 11, v tisku.

[5] Vajdiš J., 1968: Usedlosti v okolí Poličky, PP, 289-303.

[6] Vařeka J.-Pražák V., 1974: K otázce vzniku úhlového domu na jižní Moravě, Jižní Morava 10, 79-87.

[7] Vařeka J., bez data: Hanácké lidové stavitelství v Příkazích (o. Olomouc), strojopis, 32 stran.