Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu

Variantní název
Neue Erkenntnisse aus archäologischen Untersuchungen des Museums in B. Štiavnica
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 31-34
Rozsah
31-34
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ŽEBRÁK, P.: Další výskumná sezóna na Sitně. AVANS v roku 1985. Nitra 1986, s. 257—258. Pozri ďalšie predchádzajúce ročníky AVANS-u s príspevkami autora.

[2] LABUDA, J.: Stredoveké osídlenie Sitna. Zborník Stredné Slovensko. Banská Bystrica, v tlači.

[3] LABUDA, J.: Najnovšie výsledky archeologického výskumu SBM v regióne Banskej Štiavnice. Zborník SBM XIV, v tlači.

[4] LABUDA, J.: Zisťovací výskum v Štiavnických Baniach. AVANS v roku 1985. Nitra 1988, s. 148—149.

[5] LABUDA, J.: Výskum rýžovísk zlata v doline Rudno pri Vyhniach. AVANS v roku 1984, Nitra, s. 146—147.

[6] LABUDA, J.: K lokalizácii amalgamačnej huty v Sklených Tepliciach z pohľadu archeológie. In: Zborník 200. výročia zavedenia nepriamej amalgamácie a založenie I. medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete. Banská Bystrica 1986, s. 186—194.

[7] TÓTHOVÁ, Š.: Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov, AH 10, 1985, s. 125—132.

[8] LABUDA, J.: Stredoveké architektury na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie, AH 11, 1986, s. 67—76.