O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku

Název: O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku
Variantní název:
  • Über die Konzeption weiterer Erforschung vоn Bürgerhäusern und über die sozialökonomische Struktur der Stadtbebauung vоn České Budějovice im Mittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 97-105
Rozsah
97-105
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.