Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8-Čimicích (Předběžná zpráva)

Variantní název
Neue Entdeckungen im Areal der mittelalterlichen Feste in Prag 8-Čimice (vorläufiger Bericht)
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 353-368
Rozsah
353-368
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Hrdlička, L. 1977: Předběžné výsledky výzkumu v paláci Kinských v Praze 1-Starém Městě, Středověká archeologie a studium počátku měst, s. 199—215, Praha.

[2] Huml, V. 1980: Výzkum v areálu hotelu International v Praze 1-Starém Městě, Arch. Prag. 1, 179—189.

[3] Huml, V. 1985: Středověká tvrz v Praze 8-Čimicích, AH 10, 296—302.

[4] Huml, V. 1986: Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. stol., AH 11, 441—459.

[5] Pavlů, I. 1971—1972: Pražská keramika 12.—13. století, PÚ, Praha.

[6] Richter, M. 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[7] Richter, M. 1959: Keramika z 12. až počátku 14. století, doložená poklady mincí, ČNM CXXVIII, 4—22.

[8] Smetánka, Z. 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 463—486.