Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích

Název: Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích
Variantní název
Rettungsgrabung und Rekonstruktion der romanischen St. Peters und Pauls Kirche in Řeznovice in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 385-401
Rozsah
385-401
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí